Przedszkole nr 37
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej 2021/2022

 1. Uchwała Nr 1/2021 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
 2. Uchwała Nr 2/2021 w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć roku szkolnym 2021/2022
 3. Uchwała Nr 3/2021 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola
 4. Uchwała Nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
 5. Uchwała Nr 5/2021 w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosków dyrektora o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Rybnika w roku szkolnym 2021/2022
 6. Uchwała Nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 7. Uchwała Nr 7/2021  w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 8. Uchwała Nr 8/2021 w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2021/2022
 9. Uchwała Nr 9/2021 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2021/2022
 10. Uchwała Nr 10/2022 w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej (organizacyjno-metodyccznej) autorstwa Beaty Prus-Dobrzanieckiej "Sześć klocków"
 11. Uchwała Nr 11/2022 w sprawie wyrażenia opinii o organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023
 12. Uchwała Nr 12/2022 w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do realizacji zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2022-09-23 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2022-05-02 Administrator Publikacja
2022-05-02 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
Wyświetleń: 134