Przedszkole nr 37
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej 2020/2021

 1. Uchwała Nr 1/2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

 2. Uchwała Nr 2/2020 w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć roku szkolnym 2020/2021

 3. Uchwała Nr 3/2020 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola

 4. Uchwała Nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

 5. Uchwała Nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 6. Uchwała Nr 6/2020  w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 7. Uchwała Nr 7/2020 w sprawie opinii na temat programów nauczania do realizacji w latach 2020/2021

 8. Uchwała Nr 8/2020 w sprawie pisania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej

 9. Uchwała Nr 9/2020 w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2020/2021

 10. Uchwała Nr 10/2020 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2020/2021

 11. Uchwała Nr 11/2020 w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku

 12. Uchwała Nr 12/2020w sprawie opinii o organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 20221/2022

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-09-09 Administrator Publikacja
Wyświetleń: 371