Przedszkole nr 37
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej 2019/2020

 1. Uchwała Nr 1/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 2. Uchwała Nr 2/2019 w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć roku szkolnym 2019/2020

 3. Uchwała Nr 3/2019 w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2019/2020

 4. Uchwała Nr 4/2019 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola

 5. Uchwała Nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 6. Uchwała Nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 7. Uchwała Nr 7/2019 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 8. Uchwała Nr 8/2019 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020

 9. Uchwała Nr 9/2019 w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród

 10. Uchwała Nr 10/2019 w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

 11. Uchwała Nr 11/2020 w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej „Listy do przedszkolaka” w roku szkolnym 2019/2020
 12. Uchwała Nr 12/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020
 13. Uchwała Nr 13/2020 w sprawie wyrażenia opinii o organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
 14. Uchwała Nr 14/2020 w sprawie opinii na temat programów nauczania do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-09-09 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-04-14 Administrator Publikacja
Wyświetleń: 2091