Przedszkole nr 37
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej 2019/2020

  1. Uchwała Nr 1/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

  2. Uchwała Nr 2/2019 w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć roku szkolnym 2019/2020

  3. Uchwała Nr 3/2019 w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2019/2020

  4. Uchwała Nr 4/2019 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola

  5. Uchwała Nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

  6. Uchwała Nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020

  7. Uchwała Nr 7/2019 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

  8. Uchwała Nr 8/2019 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020

  9. Uchwała Nr 9/2019 w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród

  10. Uchwała Nr 10/2019 w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej „Piękna nasza Polska cała” w roku szkolnym 2019/2020

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-04-14 Administrator Publikacja
Wyświetleń: 1166